Welkom

Onze Gemeente is een Gemeente met een veelzijdig karakter. Dat blijkt uit het feit dat er binnen onze gemeenschap nauwelijks verloop is. We zijn graag bij elkaar op de zondagochtenden, op de Bijbelstudie, op de avonden dat we bij elkaar komen om met elkaar te praten over zaken die ons bezig houden en te bidden. We geven om elkaar en zijn er voor elkaar.

We hopen:

  • dat mensen, die een kerk zoeken in de omgeving van Veenoord en Nieuw-Amsterdam, zullen ervaren BIJ ONS WELKOM te zijn ;
  • dat mensen, die van huis uit kerkelijk zijn, maar om verschillende redenen de kerk de rug hebben toegekeerd, bij ons wel VINDEN WAT ZIJ NODIG HEBBEN;
  • dat mensen, die van huis uit niet kerkelijk zijn en zich graag in het geloof in God willen verdiepen, zich UITGENODIGD voelen;
  • dat mensen nieuwsgierig worden en bij ons komen om te willen weten wat wij doen, waardoor we ELKAAR LEREN KENNEN;
  • dat mensen, als ze een leegte voelen in hun leven, samen met ons willen zoeken naar de BRON DIE LEVEN GEEFT om die leegte te willen vullen met blijdschap en voldoening.

Ook al is onze Gemeente niet groot, zij kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van mensen. Maar in die verscheidenheid voelen we ons verbonden in Christus. We leven in gemeenschap met elkaar en streven naar de grootst mogelijke eenheid. We zijn er voor elkaar, in het zuivere weten dat zo de wil van Christus is.

Ik nodig u hierbij dan ook van harte uit om eens een kijkje bij ons te komen nemen.

Hartelijke groeten,

Hans Vijlbrief (Contactpersoon)