ANBI & Giften

ANBI vereiste gegevens

Naam van ons kerkgenootschap
De statutaire naam van ons kerkgenootschap luidt: “Christengemeente Veenoord-Nieuw-Amsterdam”. Hierna ook te noemen gemeente. De gemeente is officieel opgericht op 24 april 2015 maar was reeds sinds september 2012 actief. De gemeente is ook bekend onder de naam: Christengemeente Veenoord.

Het RSIN (fiscaal) nummer van de gemeente
De gemeente is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2015. De gemeente is bekend bij de Belastingdienst onder RSIN 855150130. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63237741.

Contactgegevens van de gemeente
Het bezoekadres van de gemeente is:
Cultureel Centrum “De Veurkamer”, Karel Palmstraat 195, 7833 GV te NIEUW-AMSTERDAM

Het postadres van de gemeente is:
Zilverzand 18,  7833 LD  Nieuw Amsterdam

Het algemene emailadres is: info@christengemeentevna.nl
De website van de gemeente is: www.christengemeentevna.nl

2023 Stichtingsgegevens
2023 Beleidsplan
2023 Verslag van activiteiten
2023 Baten en lasten

Giften
De gemeente heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat vrijwillige bijdragen – boven een bepaalde drempel – aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Zie hiervoor de site van de Belastingdienst.

Als u een gift wilt geven, dan kunt u dit overmaken op:

Rabobankrek.nr: NL06 RABO 0304 6440 64 t.n.v. Christengemeente Veenoord/Nieuw-Amsterdam.

Indien u nadere informatie wenst, stuurt u dan een email via het contactformulier onder de kop ‘Contact’.