Missie

“Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld” (MattheĆ¼s 28:16-20)

De gemeente wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden voor mensen die naar zingeving of innerlijke rust in hun leven zoeken. Ze wil een plaats zijn waar liefde en warmte gevonden worden en waar broeders en zusters zich kunnen ontwikkelen tot bruikbare leden van het lichaam van Christus.

De gemeente ziet het als haar roeping om in Veenoord/Nieuw-Amsterdam en omgeving een duidelijk Bijbelgetrouw en evangelisch geluid te laten horen omdat ze gelooft dat ieder mens kostbaar is in de ogen van God en dat Zijn Zoon Jezus Christus voor alle mensen gestorven en opgestaan is.

De gemeente leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus en heeft een grote liefde voor – en gevoelens van verbondenheid met – het Joodse volk. Uit dit volk hebben wij immers zowel de Heiland als Gods Woord ontvangen.