Over ons

We zijn een kleine gemeente met ongeveer 25 bezoekers en 17 leden. We zijn in september 2012 begonnen met heel eenvoudige samenkomsten en in de laatste gemeentevergadering van 24 april 2015 is onze gemeente officieel opgericht.

Ieder zondag komen we om 10:00 uur bij elkaar in Cultureel Centrum “De Veurkamer” in Nieuw-Amsterdam om de bijbel te openen en God te loven en te prijzen. We hebben geen vaste voorganger en wekelijks is er dan ook een andere spreker. We hebben wel een vast team van sprekers die gedurende het jaar komen spreken en tevens spreken er ook eigen leden van de gemeente. Na de dienst is er alle tijd om met een kop koffie of thee na en/of bij te praten met elkaar, met de voorganger en/of oudste en gemeenteleden.

Eénmaal per maand vieren wij het Heilig Avondmaal waar een ieder aan kan deelnemen die zich een kind van God weet, Jezus als zijn Redder en Verlosser heeft aangenomen, en in een goede ver(stand)houding leeft met zijn naaste.

Tijdens de diensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer, is er geluidsversterking  (ringleiding is aanwezig) en wordt er een digitale opname van de preek gemaakt voor intern gebruik.

De overige activiteiten:

  • Iedere dinsdagavond vanaf  19.30 – 21:00 uur is er via Zoom de gelegenheid om met en voor elkaar te danken en te bidden, voor zieken en de mensen en wereld om ons heen. Tevens is er Bijbelstudie o.l.v. ds. Arnold Wagenmakers.
  • De zusterkring voor de vrouwen is voorlopig gestopt.